การควบคุมคุณภาพ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตฝาปิดผนึกที่มีคุณภาพมากกว่า 50 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลและการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ให้ความใส่ใจและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบก่อนนำมาใช้งาน กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบต่อลูกค้า บริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงระบบการทำงานให้มีความทันสมัย พร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

บริการแบบครบวงจร

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นนำเสนอการให้บริการครบวงจรด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และตอบสนองผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย

1640046008248
บริการด้านการให้คำปรึกษา

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)มีทีมงานฝ่ายขายทั้งในและต่างประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้ฝาบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ปิดผนึกของลูกค้า

Untitled
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีทีมการตลาดซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค บริษัทมีทีมพัฒนาสินค้าใหม่ที่ทำงานประสานกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

total_service_3
บริการด้านการออกแบบ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มีทีมบริการการออกแบบกราฟฟิคของงานพิมพ์ ด้วยทีมงานออกแบบมืออาชีพและระบบที่ทันสมัยทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพ

Crown_Cap3
บริการด้านเทคนิค

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มีทีมงานบริการเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ขายและเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคที่จะเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

52
บริการด้านการส่งมอบสินค้า

การส่งมอบสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริการด้านเทคนิค

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มีทีมบริการก่อนและหลังการขาย มีทีมบริการเทคนิคที่มีความชำนาญ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้การฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

1640046044072
Overhaul service for capper unit with customer
1640046213154
Training cap knowledge and equipment for measurement

Spare Part Supply

Crown Throat

ทำหน้าที่ในการปิดผนึกฝาเข้ากับปากขวดด้วยแรงที่กำหนด เป็นชิ้นส่วนในชุดหัวปิดฝาจีบ

Crown Rest

ทำหน้าที่ในการรับประคองฝาจากชุด จ่ายฝา เป็นชิ้นส่วนในชุดหัวปิดฝาจีบ

Pressure Block

ทำหน้าที่ในการกดล็อคหลังฝากับปาก ขวดให้อยู่กับที่ ด้วยแรงที่กำหนด เป็นชิ้นส่วนในชุดหัวปิดฝาเกลียว

Thread/Skirt Roller

ทำหน้าที่ในการรีดตีเกลียวและรีดเก็บปลายฝาให้รัดกับคอขวด เป็นชิ้นส่วนใน ชุดหัวปิดฝาเกลียว

Crimping Head

ทำหน้าที่ในการ Crimping ปิดผนึกฝา เข้ากับปากขวดด้วยแรงที่กำหนด เป็นชิ้นส่วนในชุดหัวปิดฝา Maxi

Neck Guide

ทำหน้าที่ เป็นตัวรับประคอง ล็อคคอขวด หรือที่เรียกว่าชุด Anti Rotation เพื่อช่วยป้องกันขวดสลิป ในขณะหัวปิดขันปิดฝา

Chuck

ทำหน้าที่ในการขันปิดผนึกฝาเข้ากับปากขวดด้วยแรงที่กำหนด เป็นชิ้นส่วนใน ชุดหัวปิดฝาพลาสติก

Equipment Sale & Service

Top load gauge

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการตรวจวัดค่าแรงกด TOP LOAD ของชุดหัวปิด ด้วยเครื่องมือวัด TOP LOAD & DUMMY .

Push pull gauge

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการตรวจวัดค่าแรงของชุดสปริง SIDE PRESSURE ด้วยเครื่องมือวัดแรง PUSH PULL SCALE

Thread depth gauge

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการตรวจวัดค่าความลึกของ THREAD DEPTH ด้วยเครื่องมือวัดค่า THREAD DEPTH GAUGE

Reform depth gauge

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการตรวจวัดค่าความลึกของ REFORM DEPTH ด้วยเครื่องมือวัดค่า REFORM DEPTH GAUGE

Crimp gauge

เป็นเครื่องมือวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฝาจีบหลังการปิดผนึกแล้ว โดยขนาดของค่าควบคุมจะอยู่ที่ 28.55 mm. ถึง 28.85 mm. ซึ่งถือเป็นขนาดหลังการปิดที่ดีที่สุด