การจัดซื้อจัดจ้าง

ทางบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีในการ่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม เม็ดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก, กล่องกระดาษ) เป็นต้น

การจัดซื้อวัตถุดิบ

จัดซื้อวัตถุดิบพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลัก
02-5330450 EXT 536-543

ฝ่ายจัดซื้อ
จัดหาผู้รับซื้อเศษวัสดุ 02-5330450 EXT 541

แผ่นเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sagittis condimentum lobortis. In vel lacus eu turpis volutpat sa gittis. Sed consequat lorem sed arcu laoret. Quisque semper ant.

aluminum_scrap

แผ่นเหล็ก

aluminum_sheet

แผ่นอลูมิเนียม

สรินยา เลิศบัณฑิตกุล
สุชาดา บุญญาเดช

พลาสติก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sagittis condimentum lobortis. In vel lacus eu turpis volutpat sa gittis. Sed consequat lorem sed arcu laoret. Quisque semper ant.
Plastic

เม็ดพลาสติก / Liner

PE

โฟม PE

สุชาดา บุญญาเดช
สรญา แซ่เฮง

กล่องกระดาษ, ถุงพลาสติก, หมึกพิมพ์ และน้ำยาเคลือบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sagittis condimentum lobortis. In vel lacus eu turpis volutpat sa gittis. Sed consequat lorem sed arcu laoret. Quisque semper ant.
Buckets

กล่องกระดาษลูกฟูก

Gallon

ถุงพลาสติก

สุชาดา บุญญาเดช
ศรัณย์ ป้อทองคำ
Carton

หมึกพิมพ์และน้ำยาเคลือบ

อะไหล่และเครื่องจักร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sagittis condimentum lobortis. In vel lacus eu turpis volutpat sa gittis. Sed consequat lorem sed arcu laoret. Quisque semper ant.
Spare_Part

อะไหล่

Composite Cap

เครื่องจักร

พัชมณฑ์ อยู่ชุ่มธนา
สุภาวดี อิ่มปรีดา
อดินันท์ ขจิตสุวรรณ

เศษอลูมิเนียม, เศษเหล็ก และเศษวัสดุเหลือใช้

ทางบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะจัดหาผู้รับซื้อ เศษอลูมิเนียม, เศษเหล็ก และเศษวัสดุเหลือใช้ ที่ออกจากกระบวนการผลิต จึงขอให้ผู้ที่สนใจ ส่งรายละเอียดมาที่

a8e2b588-16a1-4ab2-93a7-28f787f3ea0f

เศษแผ่นอลูมิเนียม

20f05f0f-070f-4e13-90cf-4a128ba99d32

เศษพลาสติก

Plastic Bucket

ถังพลาสติก

7dd1e216-1452-426c-abdf-5c294eb7092b

แผ่นเหล็ก

Paper Scrap

เศษกระดาษ

คุณ สุดสาคร โสภา