ฝาวงแหวนแม็กซี่

Maxi Cap 27

ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ ใช้ปิดผนึกขวดแก้ว ทำจากแผ่นเหล็กอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม สะดวกต่อการเปิดใช้งาน เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็น เช่น สุรา

ฝาวงแหวนแม็กซี่พีจี ใช้ปิดผนึกขวดแก้ว ทำมาจากแผ่นอลูมิเนียม อัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุก๊าซและผ่านกระบวนการพลาสเจอไรซ์ วงแหวนที่ใช้ดึงเป็นพลาสติก สะดวกต่อการเปิดใช้งาน เหมาะสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่แช่เย็นโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ำดื่ม เบียร์ สุรา น้ำผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ใช้ปิดผนึกขวดแก้ว ทำมาจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิ้นอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุก๊าซและบรรจุร้อนที่มีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แช่เย็นโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ำดื่ม เบียร์ สุรา น้ำผลไม้

ประเภทฝา

Ring Pull Cap - Maxi Crown 26 mm.

Material: Shell - TFS / Ring - TP
Liner: Molded liner - PE
Thickness (mm): 0.17
Glass Finish: GPI 26-600
Application: Alcoholic Drink : Spirit
Spirit

Ring Pull Cap - Maxi-PG 26 mm.

Material: Shell - Aluminum / Ring - HDPE
Liner: Molded liner - PE, OST
Thickness (mm): 0.21, 0.23, 0.24
Glass Finish: GPI 26-600
Application: Soft Drinks : Bottled Water, Fruit Juices
Alcoholic Drink : Beer, Spirit, RTD
Bottled Water
Fruit Juices
Spirit
Beer
RTDs

Ring Pull Cap - Maxi Cap 26 mm.

Material: Aluminum
Liner: Molded liner - PE, PP
Thickness (mm): 0.21, 0.23
Glass Finish: GPI 26-600
Application: Soft Drinks : Bottled Water, Herbal Juice
Alcoholic Drink : Beer, Spirit, RTD
Bottled Water
Fruit Juices
Beer
Spirit
RTDs

Ring Pull Cap - Maxi Cap 42 mm.

Material: Aluminum
Liner: PVC compound / Non PVC
Thickness: 0.22
Glass Finish: 42-MJC, GPI 710
Application: Soft Drinks : Fruit Juices
Other Drink : Chicken Essence, Bird's Nest Drink
Herbal Juices
Chicken Essence
Bird's Nest Drink

Liners

 

PE

PP

PVC Compound 

Non PVC Compound

วิธีเปิดฝาวงแหวนแม็กซี่