ประวัติบริษัท

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น้ำอัดลม นมถั่วเหลือง เบียร์ โซดา เครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำผลไม้ สุรา ชา น้ำดื่ม ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงจำหน่ายเครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียมตราต่าง ๆ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2511 ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งกำลังการผลิตที่มีเพียงพอ บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึก บริษัทฯ ได้พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ด้วยการยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำจากกลุ่มบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทฯ ยังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

วิสัยทัศน์

บริษัทจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากฝาปิดผนึกที่มีคุณภาพชั้นนำ ด้วยกระบวนการจัดการและบุคลากรที่เป็นเลิศ มีนวัฒกรรมและการให้บริการที่ควบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่มีนวัตกรรมที่หลากหลาย
 • ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
 • บริหารและจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอสินค้าและให้บริการครบวงจรต่อลูกค้า
 • บริหารผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมาย
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร พร้อมจัดให้สถานที่ทำงานเป็นที่ปลอดภัยและพนักงานมีความสุขในการทำงาน
 • เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนในทุกด้านโดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่านิยมหลัก

 • ลูกค้าต้องมาก่อน
 • คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง
 • เพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการและผู้บริหาร