ติดต่อเรา

เราช่วยคุณได้อย่างไร

ช่องทางการร้องเรียน

ติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน
แจ้งเบาะแส
และข้อเสนอแนะ

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย

  • (662) 533-0450
  • (662) 974-1118