เครื่องปิดผนึกฝา

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มีเครื่องปิดผนึกฝา สำหรับฝาจีบ ฝาแม็กซี่ และฝาเกลียวกันปลอม จำหน่ายให้กับลูกค้า เพื่อนำไปใช้งาน มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

camping_machine1

เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวด จึงป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี
ใช้ง่าย มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก

เครื่องผนึกฝาแม็กซี่

เป็นเครื่องผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่แค้ป ฝาแม็กซี่คราวน์และฝาแม็กซี่พี โดยผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน

maxi_crimping
PP-Capping-Machine1

เครื่องผนึกฝาเกลียวกันปลอม

เป็นเครื่องปิดฝาหัวเดียวระบบไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ สามารถปิดผนึกฝาได้ทั้งฝา 28SHL และ 28STD โดยปิดผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน ให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน เครื่องปิดฝาหัวเดียวนี้มีความพิเศษคือ ออกแบบมาให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้า 220 V. ได้