จานรองแก้วจากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันพลาสติก นำฝาขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ “จานรองแก้ว” ดีไซน์รูปฝาจีบ สำหรับแจกให้กับพันธมิตรและคู่ค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ทำมาจากฝาพลาสติกที่ใช้แล้วจำนวน 40 ฝา ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถือเป็นการลดปริมาณขยะ คืนมูลค่าพลาสติกที่ใช้แล้ว เราในฐานะผู้ผลิตฝาเครื่องดื่ม เริ่มมองเห็นและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงมองหาวิธีการที่สามารถมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน