บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย นายโอภาศ ธันวารชร ...อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลง Safety Commitment วันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกข้อตกลง Safety Commitment วันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกข้อตกลง Safety Commitment วันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ...อ่านต่อ
บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน SGA ในการประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium TQM-Best Practices in Thailand ครั้งที่ 22
บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน SGA ในการประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium TQM-Best Practices in Thailand ครั้งที่ 22
บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน SGA ในการประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium TQM-Best Practices in Thailand ครั้งที่ 22 ตัวแทนบริษัท ฝาจีบ จำกัด...อ่านต่อ