CSC ร่วมงาน Opportunity Day พร้อมนำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2567
CSC ร่วมงาน Opportunity Day พร้อมนำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.15 - 12.00 น. นายโอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่และทีมผู้บริหาร นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบ ผ...อ่านต่อ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น...อ่านต่อ
โครงการ “You Share You Give” ปีที่4 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี”
โครงการ “You Share You Give” ปีที่4 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี”
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ จากโครงการ “You Share You Give” ปีที่4 และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งหมด 25,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นในกา...อ่านต่อ