บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดบูธ ในงาน ProPak Asia 2022 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนฤภร อรุณประพันธ์ ผู้อำนวยการขาย พร้อมด้วยทีมขาย/การตลาดและทีมบริการเทคนิค ร่วมเปิดบูธ ในงาน ProPak Asia 2022 เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ฝาต่างๆ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่น ฝา Bio plastic และ CS Plas รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการปิดผนึกผลิตภัณฑ์ ณ ฮอล์ 98 บูธ D 41  ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานทั้งคนไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก