บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณโอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคุณยูกิฮิโตะ โนซากิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ได้รับเชิญ จาก นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ซึ่งในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย (Smart Hospital) และเยี่ยมชมอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์