จานรองแก้วจากพลาสติกรีไซเคิล

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำจานรองแก้ว ซึ่งผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิล ที่ประกอบด้วยฝาเครื่องดื่มพลาสติกที่ใช้แล้วผสมกับถุงบรรจุภัณฑ์ Multilayer ที่ใช้แล้ว เป็นการลดปริมาณขยะและลดก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่  โดยทางบริษัทฯ จะมอบจานรองแก้วจากพลาสติกรีไซเคิลให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ