ผู้บริหารของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “ครบรอบวาระการสถาปนาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 15 ปี”


วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณโอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย  คุณนฤภร อรุณประพันธ์ ผู้อำนวยการขายได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน โอกาสที่ “ครบรอบวาระการสถาปนาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 15 ปี” ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย พร้อมบอกเล่ายุทธศาสตร์ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งเทรนด์เครื่องดื่มที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคไม่เหมือนเดิม ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องดื่มและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอย่างยั่งยืน