บล็อกปูพื้นจากขยะฝาพลาสติกในโรงงาน

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในโรงงาน มาต่อยอดพัฒนาเป็น “บล็อกปูพื้น” เพื่อนำมาปูบริเวณรอบสนามเปตอง ของบริษัทฝาจีบฯ จนกลายเป็นอีกนวัตกรรมซึ่งช่วยจัดการขยะพลาสติกที่ล้นโลกให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน