บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบน้ำดื่มให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

         คุณ โอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มโครงการ “ฝาจีบปันน้ำใจ ส่งต่อรอยยิ้ม ช่วยเหลือสังคม” มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย, โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต, โรงเรียน จำนวน 8 แห่ง, วัด จำนวน 22 แห่ง และชุมชนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี เลย และกรุงเทพฯ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ รวมเป็นจำนวน 10,514 แพ็ค มูลค่าประมาณ 751,156 บาท