CSC ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นบริษัทธรรมาภิบาล ได้รับการรับรองจาก สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 3 ปีซ้อน

           วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายโอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ภายใต้แนวคิด “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2560 และใบรับรองจะมีอายุสามปีหลังจากวันที่ออก    การรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ