ฝาจีบฯ จัดงาน “Christmas Party 2023”

EAB81F6F-FAF7-446E-A830-55AC340CB536
C860007B-49AF-4B19-9B30-44A9BAE11B43
A77FAA85-7958-4F22-888D-CFDF057E9BF0
A6A7B4AE-FE77-4410-96C1-5C03BCA329AD

               บริษัท ฝาจีบฯ จัดงาน “Christmas Party 2023” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าให้กับพนักงาน
        และผู้บริหารในองค์กร