บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ 2567 ของโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

           วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566  นางสาว จารุวรรณ ปัญญาศิริ ตัวแทนของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ของโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีที่ โรงพยาบาลได้เปิดให้บริการต่อชุมชนโดยรอบ ครบ 3 ปี แก่ นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2