โครงการ “You Share You Give” ปีที่4 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี”

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ จากโครงการ “You Share You Give” ปีที่4 และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งหมด 25,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ภายใต้โครงการ “You Share You Give” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2566