ฝาจีบฯ จัดงานความปลอดภัยในการทำงานและการอนุรักษ์พลังงาน (Safety & Energy day) ประจำปี 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการความปลอดภัยและคณะทำงาน การจัดการพลังงาน ได้จัดงาน SAFETY & ENERGY DAY 2019 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึง เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การดูแลสุขภาพ และรวมถึงการรู้ถึงมาตรการประหยัดพลังงานและจัดการพลังงาน โดยมีการออกบูธจากหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลบางประกอก รังสิต2, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด,บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท บริษัท เจเทคโก จำกัด รวมทั้งซุ้มเกมส์ KYT,Near Miss,และมาตรการจัดการพลังงาน ต่างๆให้พนักงานได้ร่วมสนุกและได้ความรู้ความเข้าใจที่ดีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้