คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเริ่มต้นปีใหม่ 2563

เนื่องด้วยวาระขึ้นปีใหม่ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันในวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ต่อสถานที่และพนักงาน ให้เริ่มการทำงานในปีใหม่อย่างร่มเย็นเป็นสุข