บริษัทฯ ส่งมอบงานพัฒนาให้กับ โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม วันที่ 19 มกราคม 2563

วันที่ 19 มกราคม 2563 บริษัท ฝาจีบ จำกัด(มหาชน) นำโดยคุณพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ และพนักงานบริษัท จัดงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครอง ในการส่งมอบงานพัฒนาโรงเรียนที่บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ให้กับโรงเรียน งานที่ดำเนินการได้แก่เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาโรงเรียน สร้างห้องน้ำ เทคอนกรีตทางเดินและติดตั้งกันสาด ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมกันทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ทั้งนี้งานพัฒนาดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 และเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2563 เป็นการตอบแทนต่อสังคมและชุมชนเนื่องในโอกาสบริษัทครบรอบการดำเนินกิจการ 50 ปี ในปี 2563