บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 25 มีนาคม 2563

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคุณฮิโระชิ ทาคาฮาชิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้บริจาคเงิน จำนวน 5,000,780 บาท ให้กับนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และตัวแทนคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้ในการจัดทำห้องผู้ป่วยสามัญแบบ 8 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี รายละเอียดการส่งมอบ ดังนี้ – เงินบริจาค จำนวน 3,000,780 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(Defibrillator) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย(Bedside Monitor หรือ Patient Monitor) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator) โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จ. ปทุมธานี – เงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำห้องผู้ป่วยสามัญแบบ 8 เตียง จำนวน 2 ห้อง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี