ทอดกฐินสามัคคี ครบรอบ 50 ปี บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

เนื่องในโอกาสบริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เปิดทำการครบรอบ 50 ปีและก้าวสู่ปีที่ 51 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ นำโดย คุณ พันเทพ สุภาไชยกิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี จำนวน 574,547.50 บาท วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างห้องน้ำสำหรับสถานปฎิบัติธรรม ณ วัดจันทรสุข หมู่ 5 คลองสองฝั่งใต้, ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใน วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563