บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคุณฮิโระชิ ทาคาฮาชิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ได้รับเชิญ จากนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ ซึ่งในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์