นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมเยือนบริษัท ฝาจีบ

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา ทองเมือง ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานในสังกัดแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เพี่อประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ โครงการ “ม33เรารักกัน” ณ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ในเวลา 13.00 – 15.00 น. ในการดำเนินการโครงการ “ม33เรารักกัน” ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยีวยาจากรัฐบาลสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบแรกในวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา