บริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ตัวแทนของบริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน ได้ส่งมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ บริษัทฝาจีบฯ และ พนักงาน ได้ร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อขยายเตียงรับผู้ป่วยโควิดอาการหนัก โดยพวกเราได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนในการที่จะช่วยกันต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19