คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเริ่มต้นปีใหม่ 2567

6.1

         เนื่องด้วยวาระขึ้นปีใหม่ นายโอภาศ  ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันในวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ต่อสถานที่และพนักงาน ให้เริ่มการทำงานในปีใหม่อย่างร่มเย็นเป็นสุข