โครงการ “You Share You Give” ปีที่4 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี”
โครงการ “You Share You Give” ปีที่4 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี”
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ จากโครงการ “You Share You Give” ปีที่4 และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งหมด 25,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นในกา...อ่านต่อ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบน้ำดื่มให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบน้ำดื่มให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
คุณ โอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มโครงการ “ฝาจีบปันน้ำใจ ส่งต่อรอยยิ้ม ช่วยเหลือสังคม” มอบน้ำดื่มให้กับโรงพย...อ่านต่อ
โครงการ “You Share You Give” ปีที่ 3 บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”
โครงการ “You Share You Give” ปีที่ 3 บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจากโครงการ “You Share You Give” ปีที่ 3 และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งหมด 25,000 บาท พร้อมด้วยสิ...อ่านต่อ