บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต”
บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต”
บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต” วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นำโดย...อ่านต่อ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัท ...อ่านต่อ
ทอดกฐินสามัคคี ครบรอบ 50 ปี บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
ทอดกฐินสามัคคี ครบรอบ 50 ปี บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
ทอดกฐินสามัคคี ครบรอบ 50 ปี บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสบริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เปิดทำการครบรอบ 50 ปีและก้าวสู่ปีที่ 51 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ นำโดย คุณ พันเทพ...อ่านต่อ