ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Bio-Plastic”
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Bio-Plastic”
ได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่สำหรับ ผลิตฝาพลาสติก โดยมีการผลิตฝา ด้วยวัตถุดิบปัจจุบันผสมกับ Biobased plastic จำนวน 30% เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม...อ่านต่อ
“SOLAR ROOFTOP” Project
“SOLAR ROOFTOP” Project
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานและสนับสนุนพลังงานสะอาด เราติดตั้งโซลาร์รูฟท็อประบบโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม...อ่านต่อ
COGEN
COGEN
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในระบบ Cogeneration ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปล่อยมลพิษต่ำลง และลดต้นทุนด้านพลังง...อ่านต่อ