จานรองแก้วจากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว
จานรองแก้วจากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันพลาสติก นำฝาขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ “จานรองแก้ว” ดีไซน์รูปฝาจีบ สำหรับแจกให้กับพันธมิตรและคู่ค้า ซึ่งผลิตภัณ...อ่านต่อ
บล็อกปูพื้นจากขยะฝาพลาสติกในโรงงาน
บล็อกปูพื้นจากขยะฝาพลาสติกในโรงงาน
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในโรงงาน มาต่อยอดพัฒนาเป็น “บล็อกปูพื้น”...อ่านต่อ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว” ต่อยอดโครงการ Waste Management ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว” ต่อยอดโครงการ Waste Management ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากฝาพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมคัดแยกขยะภายในองค์กร (Waste Management) โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมนำฝาพลาสติกที่ใช้แล้...อ่านต่อ