ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมลเมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์

เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ กรุณาพิมพ์อีเมลของท่าน และคลิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก”

อีเมล: companysecretary@crownseal.co.th

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร